Ikigai-ers.

Opleiding, talent, werk, plezier en nut verenigd.
Hoe lekker is dat?

Laat het bloeien.

Wereldgericht onderwijs

Studentsucces, hoe realiseer je dat? Het is het product van een goed werkende professionele leergemeenschap, waarin integrale ontwikkeling voorop staat (subjectificatie, socialisatie & kwalificatie) en waar kansengelijkheid een recht is.

Ons programma is geïnspireerd door vernieuwende inzichten, zoals die uit Wereldgericht onderwijs (Biesta), Switchen en klimmen (El Hadioui) en De toekomsten van onderwijs (UNESCO). De essentie: de student, de docent en de begeleiding echt zienHé jij daar! Ben je er?

Wat ontwikkel je?

Het inzicht en vermogen om studenten in de juiste leerenergie te krijgen. Gretig en intrinsiek gemotiveerd.

De kennis en instrumentatie om als docent, mentor of SLB'er studenten te begeleiden op hun ontvouwende levenspad.

Als een bijenherder vanuit principes van zelforganisatie te werken, gevoed door zelf- en systemisch bewustzijn.

Cultivering van veilige, professionele en uitnodigende leer-gemeenschappen waar het bruist van de energie.

Student journey


Studentsucces is niet zozeer het diploma aan het eind, maar veel meer het lonkend perspectief van een ontwikkelreis die je als student gedurende een aantal jaren maakt.

Hoe goed heb je jezelf leren kennen (subjectificatie)? Hoe ben je gegroeid in het omgaan en samenwerken met anderen (socialisatie)? En in hoeverre heb je de kennis en know how om de wereld in te gaan (kwalificatie)?

Whitepaper Toekomstgeschikt onderwijs

Vanuit een holistische blik op de rol van het onderwijs in de maatschappij tot en met de praktische uitdagingen van studenten, docenten, ondersteunenden en leidinggevenden. Een pleidooi voor een professionele leergemeenschap waarin gebalanceerde aandacht is voor subjectificatie, socialisatie en kwalificatie.

Jong talent ontplooid

Daar ben je dan. In het leven. Hoe ga je daar mee om? En beantwoord je voor jezelf tegelijkertijd vragen als: wat is mijn passie, mijn talent, wat wil ik worden en wat wil ik studeren?

Wij begeleiden jou om jouw zoektocht in het leven bewust te starten. En ondersteunen bij het ontdekken van jezelf, door zelfreflectie en bewustwording. Zodat je keuzes voor de toekomst vanuit jouw innerlijke motivatie maakt. We maken daarbij gebruik van de 'Ikigai' en de ACT Young talentscan.Hé, jij daar! Ben je er?

Wat ontwikkel je?

Je leert jezelf beter en dieper kennen. Een competentie-meting en persoonlijk gesprek helpen daarbij.

FOMO en keuzestress zijn aan de orde van de dag. De wereld is vol dynamiek, hoe ga je daar mee om?

Wat is jouw leerstijl? Wat werkt goed in de begeleiding voor jou? Waar irriteer je jezelf aan en wat zegt dat over jou?

Je leert aan de hand van het Ikigai model richting aan jouw toekomst te geven. Zodat je jouw lot omzet in jouw doel."Ik heb geen bijzonder talent. Ik ben alleen maar ongekend nieuwsgierig."

- Albert Einstein -Ikigai

Onze 'Ikigai' is verborgen in ons binnenste en vergt een geduldige verkenning om tot het diepste van ons wezen door te dringen en het te vinden. Volgens de bewoners van Okinawa, het eiland met het hoogste aantal eeuwelingen per 100.000 inwoners, is ikigai de reden waarom we 's-ochtends opstaan.


- Francese Mirella en Hector Garcia -

Burnoutpreventie

Je bent uit balans en vraagt je af hoe je beter om kunt gaan met alle stressoren om je heen. De wereld is vol met redenen die ons stress, spanning en ultiem een burnout kunnen geven.

Of dat gebeurt, bepaal je zelf. Ons programma maakt zichtbaar waarom en biedt krachtige interventies om de juiste coping mechanismes in te zetten. We gebruiken erkende inzichten zoals die uit Van burnout naar levenszin (Coerts) en Handboek voor coachen bij stress en burnout (Rogier).


Levenszin
door veerkracht.

Wat leer je?

Je krijgt inzicht in jouw gevoeligheid, burnouttypes, de zichtbaarheid en de kans op een mogelijke burnout.

We doorlopen de 'Cirkel van verandering' op jouw burnouttypen om energie-kostende patronen uit het verleden los te laten.

Je leert coping mechanismes te ontwikkelen die beter bij jou passen, om beter om te gaan met de stressoren.

Je oefent met de coping mechanismes, bent je bewust van jouw valkuilen en ziet de stressoren met vertrouwen tegemoet."Het is soms moeilijk geluk in jezelf te vinden,
maar het is onmogelijk
het ergens anders te vinden."

- Arthur Schopenhauer -
"Burnout
kan je overkomen,
als je te lang
niet jezelf bent".

- Eduard Baas -


Hoe ziet het programma eruit?

We starten met een intake, waarin we kennismaken, de aanleiding verkennen, uitleg geven, verwachtingen afstemmen en vragen beantwoorden.
De tweede stap is een meting, die meer inzicht geeft in jezelf en jouw gevoeligheid voor stress. We zorgen ervoor dat je al deze inzichten begrijpt en voor jezelf kunt duiden.
Met jouw gevoeligheden doorloop je de 'Cirkel van verandering' in een aantal sessies, waarin we verschillende werkvormen inzetten om jouw veerkracht te versterken.
We reflecteren op wat je aan inzichten hebt opgedaan en brengen dat samen. Je schrijft jouw manifest voor het omgaan met stress, waar je altijd op terug kunt vallen.
Circle of change

Cirkel van verandering

Whitepaper en leaflet burnout-preventie

We hebben een onderscheidende aanpak op burnoutpreventie. En daar zijn we trots op, want daarmee kunnen we invulling geven aan onze bezieling: de wereld een beetje mooier maken en onze medemens behoeden voor iets dat schade aanricht. Voor werkgever en werknemer.

In het whitepaper over dit onderwerp dat we samen met myHBMcenter hebben geschreven, lees je daar alles over. Je vindt er 7 burnout stories van bekende Nederlanders, de achtergronden van onderzoek gedaan door TNO Arbeid en Zilveren Kruis zorgverzekeraars en onze pragmatische aanpak met de verschillende burnouttypen, gebaseerd op baanbrekend onderzoek van myHBMcenter. Ons werk in de praktijk met deze propositie is zeer betekenisvol gebleken en daar zijn we dankbaar voor. Wilt u ook aan de slag met burnoutpreventie? Download dan hieronder ons gratis whitepaper en leaflet!

Je bent niet alleen

Burnout1
Burnout2
Een steeds dynamischer samenleving eist haar tol. Complottheorieën, klimaatproblematiek, oorlog, pandemie, recessie. Is de collectieve druk zoveel toegenomen? De sociale media te overheersend (FOMO)? 
Bijna een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burnout. En dat was vóór de corona-crisis. Het risico dat dit fors toeneemt is reëel. Vooral ook onder jongeren. Gebrek aan contact en perspectief. Gevoelens van machteloosheid en lusteloosheid.
Er zijn wat misverstanden over burnout. Zoals ‘het zijn de zwakkeren die het raakt’, ‘de oorzaak is werk- of studiedruk’ en ‘het is een ziekte waar je met behandeling en medicatie van herstelt’. Niet dus. Het is eerder andersom.
Jezelf kwetsbaar opstellen vergt moed. Onderstaand tref je drie fragmenten aan van BN-ers die in eerder gepubliceerde interviews in verschillende media open hebben gesproken over hun persoonlijke ervaring met burnout. Het onderstreept onze overtuiging dat het voorkomen van burnout niet alleen een zaak is van ‘goed werkgeverschap’ want dat klinkt te vrijblijvend. Het voorkomen van persoonlijk leed en blijvende schade is eerder een werkgeversplicht, waar werkgevers ook zelf de vruchten van plukken. Hulde aan de moed van Typhoon, Sophie en Huub. In ons whitepaper vind u de eerder gepubliceerde interviews van 7 moedige BN-ers die het is overkomen.

Typhoon

Sophie

Huub

“Toen kwam de rust. Die kon ik niet echt verwelkomen. Ik was zo op. Überhaupt het accepteren dat ik een Burnout had. Dat is voor mezelf ook toegeven dat ik zwak was, in eerste instantie. Doordat ik alleen maar doorging ben ik toch in die val gevallen. Dat vond ik moeilijk te verkroppen.”
“Wat is je het meest bijgebleven van afgelopen seizoen? Het gegeven van onbewuste, onverwerkte emoties. Mensen nemen te weinig tijd om stil te staan bij emoties die spelen. Hierdoor weet je op een gegeven moment niet meer zo goed wat er nou eigenlijk aan de hand is.”
“Het leven is echt nooit meer hetzelfde na zoiets. Ik ben onzekerder dan voor die tijd. Ik ben er niet sterker uitgekomen – er is iets voorgoed veranderd – maar wel gesterkt. Ik let meer op mijn eigen welzijn. Ik heb geleerd nee te zeggen. En ik kan tegenwoordig heel goed luieren.”
Burnout Typhoon
Burnout Sophie

Uitdagend verkopen

Professionalisering van de verkoop, door thought leadership en consultative selling te omarmen. De oppervlakkigheid eraf. Gedreven door deskundigheid, met nieuwe inzichten voor klanten. Gecombineerd met inlevingsvermogen en overtuigingskracht, om de klant op een positieve manier uit te dagen en grensverleggend te zijn.

Wij begeleiden sales professionals en teams door de 'challenger sale' methode te implementeren aangevuld met inzichten uit value based selling en andere verkoop methoden en technieken.


Verkopen vanuit inzicht en inleven.

Wat ontwikkel je?

Je leert de waarom, hoe en wat van de ‘challenger sale’ methodiek.

 

Je leert de magie van kennis en inzicht inbrengen in het sales proces.

 

Je leert de vaardigheden om vanuit inhoud te overtuigen.

 

Je leert de vaardigheden om gedurende het proces te leiden.

 


"Wanneer je echte empathie laat zien aan anderen, gaat hun defensieve energie omlaag en maakt plaats voor positieve energie. Dat is wanneer je creatiever kunt worden in het oplossen van problemen."

- Stephen Covey -


Challenger sales model

Challenger sales model

Challenger sales rollen
Het Challenger sales model focust op het inhoudelijk uitdagen van de klant door met vernieuwende inzichten te komen, die de klant vooruit helpen. Dat vergt grondige herziening van de kennis, vaardigheden en attitude van sales professionals.
Wij begeleiden organisaties met de introductie en implementatie van Challenger sale en begeleiden sales teams en sales professionals in de benodigde transformatie. Waarbij we waardevolle inzichten uit andere sales methodieken integreren, zoals value based selling.

Voeg je header hier toe

Scroll to Top