Listeners.

Driving force behind flourishing organizations.
Concious. Connected. Regenerative.

To pass on responsibly.

Conscious leadership

Je bent toe aan het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling van jouw leiderschap. Ons programma geeft daar passend en toekomstgericht antwoord op.

De fundamenten van het programma bestaan uit de gecombineerde kennis en ervaring van onze werkgemeenschap, ondersteund door cutting edge inzichten van hedendaagse organisatie- en leiderschapsexpertise. Zoals Leading by nature (Hutchins), Leadership and self-deception (Arbinger Institute) en Quantum leadership (Tsao/Laszlo).


De
goede
voorouder
zijn.

Wat leer je?

Je leert jezelf beter en dieper kennen, zodat je vanuit authenticiteit leiding neemt en geeft.

Je leert systemisch naar jouw omgeving te kijken om jouw leiderschap daarop af te stemmen.

Je leert waarnemen vanuit rust en reflectie en de balans tussen aantrekkingskracht en vrije ruimte.

Je leert de vijf essentiële deugden van bewust leiderschap en hoe je die op jezelf toepast.

"Je moet nooit bang zijn
om iets te doen,
als wat je wilt doen
goed is."

- Rosa Parks -

Hoe ziet het programma eruit?

Bewust leiderschap-reis

Het programma is een reis als leidinggevende via de 6 bovenstaande bestemmingen, met een reisbegeleider die je vergezeld. Iedere bestemming vraagt zelfstudie en -reflectie. Je wordt uitgedaagd jouw authentieke 'ik', jouw 'zijn', te (her)ontdekken via de bestemmingen Ontwaak en Verdiep. Vervolgens verken je via de bestemmingen Identificeer en Verbeeld hoe je daaraan vorm kunt geven door te 'kristalliseren'. Hoe manifesteer je jouw authentieke 'ik' in de dagelijkse werkelijkheid? Je activeert dit en zet dit in beweging via de bestemmingen Focus en Oogst, waarmee je bent aangeland in het 'doen'. Je bent gekomen waar je bent, de reis gaat altijd weer verder. Het is een leven lang ontwikkelen.

Organisation development

De tijd van mechanisch denken over organisaties is voorbij. We zien organisaties nu als een dynamisch, levend organisme. Met een diep gewortelde bedoeling, voelbaar in de hartslag. Om lenig om te gaan met de hedendaagse complexiteit.

Balanceer tussen 'predict & control' en 'sense & respond'. Onze programma's zijn geinspireerd door o.a. Reinventing organizations (Laloux), Designing regenerative cultures (Wahl) en Regenerative leadership (Hutchins/Storm).


Betekenisvol en succesvol
organiseren

Wat levert het op?

Gedragen purpose (missie), visie en bestaansrecht van de organisatie.

Helder, concreet waarneembare kernwaarden om te leven.

Besturing op het ritme van de hartslag van de organisatie.

Uitvoerings-discipline, plezier, samenwerking en vertrouwen."De twee dingen, zakelijk succesvol zijn en goed doen voor de wereld, zullen en moeten hand-in-hand gaan. Anders werken mensen niet meer voor jouw organisatie, ze nemen jouw diensten of producten niet meer af, je verliest jouw license to operate."

- Feike Sybesma -

Verbonden met de wereld om ons heen


In 2015 bereikten 193 landen een akkoord over 17 doelstellingen: de Sustainable Development Goals (SDG's). Door de Verenigde Naties vastgesteld als mondiale en duurzame ontwikkelingsagenda.

Door als organisatie expliciet te maken hoe je bijdraagt aan deze doelstellingen, ben je onderdeel van de grotere beweging naar een wereld met vrede en welvaart voor alle mensen. In onze organisatie ontwikkel-praktijk vervullen de SDG's een expliciete rol, evenals CSR en ESG. De wereld is in beweging. U ook?


CSR

Corporate
Social
Responsibility

"Creating shared values"


ESG

Environmental,
Social and Corporate
Governance

"Who cares, wins"

Purpose gedreven strategie-reis

Het programma is een reis met de leiding van de organisatie, vergezeld door een met de organisatie verbonden kernteam en een reisbegeleider. Het omvat het (her)definiëren van de purpose gedreven strategie vanuit een omgevingsanalyse en open dialoog met de stakeholders. Aangevuld met kernwaarden, legacy en DNA van de organisatie, die de oorspronkelijke bedoeling representeren. Een sprong in de toekomst informeert de richting die de organisatie ingaat en wat nodig is om die te realiseren.

team development

Wat maakt een team succesvol? Dat begint met vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in elkaar, ook in de verantwoordelijkheid waar je als team voor staat, het realisme van de te behalen doelen en de mate waarin je daar zeggenschap over hebt.

Teamwork is mensenwerk. Onze programma's gaan uit van een hoge mate van zelforganisatie en het nemen van verantwoordelijkheid. Ze zijn mede geïnspireerd op The Infinite Game (Sinek), De Bijenherder (van Solingen) en Teaming (Edmondson).


Met plezier samen- werken in vertrouwen

Wat levert het op?

Een team dat elkaar kent, snapt en op een dieper niveau met elkaar verbonden is.

Zicht op de teamkracht, het potentieel en de kwetsbaarheid.

Een feedforward cultuur die uitnodigt om met elkaar te ontwikkelen.

Zelforganisatie als antwoord op complexiteit en dynamiek.

"Vertrouwen als brug tussen de organisatienoodzaak voor resultaten en de menselijke behoefte aan verbinding."

- Simon Sinek -

Zelforganiserend team-reis

Het programma voor teamcoaching is een groepsreis. Vanuit een beter kennen van jezelf en van jouw collega's in het team ontstaat zicht op de teamkracht, het potentieel en de kwetsbaarheden. Dit plaatsen we in de context van de organisatie, de omgeving en de verantwoordelijkheid die je daar als team in hebt. Het team werkt aan de eigen volwassenheid door een feedforward cultuur te omarmen, op een fundament van rotsvast vertrouwen in elkaar. Verschillende interactieve werkvormen dragen bij aan het comfortabel zijn met het oncomfortabel zijn, waarbij het team zich ontwikkelt om zelforganiserend en relatief autonoom te functioneren in de organisatie.

Personal development

Groeiplezier is wat je ontvangt bij jouw ontwikkeling door bewustzijnsgroei. Van zelfreflectie en bewustwording naar het vergroten van jouw ontwikkelruimte en het nemen van eigenaarschap voor jouw toekomst. Voel de vrijheid en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid.

Ons programma is hard werken met jezelf en gaat uit van een hoge mate van persoonlijk leiderschap. Het is mede geïnspireerd op Het slimme onbewuste (Ap Dijksterhuis), De nieuwe Aarde (Tolle) en Theory-U (Scharmer).


Ontketen
jouw
authentieke
ik.

Wat leer je?

Je krijgt inzicht in jouw talenten, balans, kwetsbaarheid en ontwikkelrtuimte.

Je leert patronen uit het verleden te herkennen, erkennen en los te laten.

Je leert de kracht van het nu te ervaren en ziet de wereld met nieuwe ogen.

Je leert om vanuit jouw authenticiteit eigenaarschap te nemen voor jouw toekomst.

"Het ontwaken van het bewustzijn is de volgende evolutionaire stap voor de mensheid."

- Eckhart Tolle -


Hoe ziet het programma eruit?

Persoonlijke ontwikkel-reis

Het programma voor persoonlijke ontwikkeling is een individuele reis, om te worden wie je altijd al was. Met behulp van de Circle of Change krijg je door zelfreflectie een beter beeld van jezelf en wordt je je bewuster van jouw talenten, kwetsbaarheden en potentieel. De eerste bestemmingen Ontwaak en Verdiep zijn hiervoor bedoeld, om jouw authentieke 'zelf' te onthullen: jouw 'Zijn'. De reis vervolgt zich naar Identificeer en Verbeeld, die vorm geven aan jouw 'Zijn' door te 'Kristalliseren'. Jouw kernwaarden, jouw idealen, levenslessen, opvattingen en overtuigingen informeren jouw toekomst en geven gestalte aan jouw persoonlijke purpose. Om daar eigenaarschap van te nemen is naast vorm ook actie en beweging nodig, het 'Doen' waarvoor we de laatste twee reisbestemmingen aandoen: Focus en Oogst. Het is nu genieten van de resultaten en tegelijkertijd open blijven voor de volgende fase. Het is een leven lang ontwikkelen. Want niets is statisch, alles is in beweging.

"Als je praat ben je alleen maar aan het herhalen wat je al weet. Als je luistert, leer je misschien nog iets nieuws."

-Dalai Lama -


Pelgrimstocht in een dag

De oorspronkelijke betekenis van de pelgrimstocht is het reizen naar een heilige plaats. Het wordt ook wel bedevaart genoemd en heeft altijd een sterk moreel of spiritueel karakter. De moderne betekenis van de pelgrimstocht is breder. Een persoonlijk doel staat veelal centraal, zoals: rust, rouwverwerking, bezinning, balans, mensen ontmoeten, (mentaal) fit worden of op avontuur gaan.

Jij bent de heilige plaats."In mijn geval was het 'pelgrim-zijn' dat ik duizend ladders moest afdalen totdat ik mijn hand kon uitstrekken naar het kluitje aarde dat ik ben".

- Carl Gustav Jung -

De pelgrimstocht-in-een-dag wordt vier keer per jaar georganiseerd; er is een lente, zomer, herfst en wintereditie. En: er is een pelgrimstocht-in-een-dag voor volwassenen en er is er één voor jong volwassenen van 16 t/m 25 jaar.
Scroll to Top