quality.png


Explore & Understand


Increased team insights.


Een teamdialoog waarin de individuele competentie profielen worden besproken, met de focus op aanwezig talent en potentieel. Het teambeeld wordt gepresenteerd en besproken met oog voor elkaars kwaliteiten en mogelijkheden, valkuilen en lacunes.Bespoke programs


De opdrachtgever geeft het doel aan. Met intake gesprekken wordt geïnventariseerd wat de verdere individuele behoeftes zijn. Op basis daarvan ontwerpen wij een programma, dat op proces-niveau generiek is en qua invulling altijd uniek.


kiwa i&t mt 2017.png


Foto: Twee-daagse sessie om de onderlinge band te versterken voor een team dat leiding geeft aan een business unit van ca. 120 mensen. Er worden dynamische tijden in de markt verwacht en het team wil daar klaar voor zijn.


networking.png


Deepen & Unite


Strengthened team connections.


Het team analyseert zelf de volwassenheid van het team, soms in sub-groepen. Er wordt gekeken welke fase domineert (volgens model van Tuckman): de vormfase, stormfase, normfase, prestatiefase of doorgroeifase. Dit bepaalt mede de ontwikkelbehoefte van het team.Flexible leadtimes


Programma's variëren van 1 dagdeel tot meerdere dagen en worden vaak op een externe locatie georganiseerd. Dat kan zowel in Nederland als in het buitenland zijn, waarbij ook onze locatie in Italië een optie is.


bom team sv.png


Foto: Teamsessie van een dag om elkaar beter te leren kennen en twee inhoudelijke onderwerpen te bespreken. Van daaruit heeft het team, bestaand uit autonome professionals, een eerste stap naar zelfsturing gemaakt.


mountain.png


Develop & Practice


Growing team maturity.


Teamdialoog, casuïstiek en rollenspel geven invulling aan de ontwikkeling. Dit wordt in één- of meerdaagse programma's verweven met actieve vormen van teambuilding. Met regelmatige coaching-sessies borgen we de continuïteit van de teamontwikkeling.Professional guidance


De begeleiding van de teamsessies geschiedt door geaccrediteerde professionals, om de kwaliteit goed te kunnen waarborgen. De teamsessie is doorgaans onderdeel van een breder team-coaching programma.


tno team 2017.png


Foto: Teamsessie van een dag om initiatief vanuit een sterke onderlinge band in een technocratische organisatie te stimuleren. Een organisatie die de slag heeft gemaakt van een semi-publiek domein naar een commercieel domein.


rdc mt 2017.png


Foto: Tweedaagse teamsessie met een management team dat verantwoordelijk is voor een organisatie van ruim 25 mensen. Gezamenlijk bieden zij aan meer dan 600 franchisenemers door het hele land richting en ondersteuning. Het team wilde de onderlinge band versterken na een aantal teamwisselingen en een recente overname. 
 
 

Everything that irritates us about others, can lead us to a better understanding of ourselves
Carl Gustav Jung