sketch.png


Analyze & DesignStrategy


Toekomstbeeld bepalen op basis van inzicht in trends en ontwikkelingen in de markt, sterktes en zwaktes van de organisatie, belangen en verwachtingen van stakeholders en concurrentie analyse.


Mission, Vision, Purpose


Interne en externe analyse, gevoed door workshops met kernteam, interviews met stakeholders en marktonderzoek. Toekomstbeeld met missie, visie, bestaansrecht, kernwaarden en doelen.


rdc regio rollenspel.jpg


De commerciële buitendienst meenemen in de strategie en tegelijkertijd de onderlinge samenwerking verstevigen. Het was een meerdaagse sessie met veel verdieping waarin een zeer constructieve nieuwe werkelijkheid is geboren!

- Klant uit Zuid-Holland


bank.png

 

Setup & GovernTactics


Uitwerken doelen naar concreet meetbare doelstellingen voor de verschillende onderdelen van de organisatie. Besturing inrichten om het realiseren van de doelstellingen te borgen.


Transition plan


Doelstellingen voorzien van prestatie-indicatoren, tijd en verandermaatregelen. De maatregelen tezamen vormen het transitieplan om van de huidige naar de toekomstige situatie te migreren.


workshop RDC 2.jpg


De RvC meenemen in de strategie, die door kernteam en bestuur gecreëerd is. Interactieve discussie en inhoudelijke betrokkenheid met een belangrijke stakeholder, waar verdere verbeteringen uit  voortkwamen.

- Klant uit Zuid-Holland


line-chart.png


Execute & AdjustOperations


Uitvoering vergt samenwerking en discipline. De werkelijkheid is weerbarstig en vraagt soms flexibiliteit. Daarnaast blijft de omgeving in beweging en is regelmatige reflectie en bijsturing nodig. 


Guidance


Samenwerking optimaliseren, individueel begeleiden en op regelmatige basis de strategie evalueren en herijken. Continue monitoring van de markt en ontwikkeling van de eigen organisatie.


workshop hof 2.jpg


Herpositioneren in een branche die meerjarig zwaar onder druk heeft gestaan. Economische crisis, opmars van internet-concurrentie en een niet houdbaar verdienmodel. De nieuwe strategie geeft hier een passend antwoord op!

- Klant uit Zuid-Holland


Workshop DWA.jpg


Samenwerking en reflectie op leiderschap stonden centraal in de workshop, waarbij de teamleden elkaar met eigen gekozen voorbeelden van leiderschap inspireerden. Een aantal heersende leiderschaps-theorieën passeerden de revue en er werd via rollenspel met verschillende leiderschaps-stijlen geoefend. Zeer verhelderend!

- Klant uit UtrechtIt's not faith in technology. It's faith in people
Steve Jobs