Sara Bosman

Sara Bosman 2.pngSara heeft een creatieve achtergrond. Ze heeft Theaterwetenschappen gestudeerd aan de UvA en Theatermaken aan de AHK. Vervolgens heeft zij in het bedrijfsleven ruim 10 jaar ervaring als coach, trainer en docent. Ze coacht professionals op het gebied van zelfsturing en authenticiteit en geeft les op een post hbo voor psychodynamiek & coaching. Sara traint bestuurders en teams o.a. bij Nieuw Bestuur. Wat haar uniek maakt, is dat ze beschikt over een goede intuïtie en door haar creatieve achtergrond, direct interventies kan inzetten. "In de samenwerking met iimproof vind ik een hele mooie combinatie van ‘tot de kern komen’ en de vertaalslag naar de praktijk voor het coachen".


Jurriaan Callenbach

Jurriaan Callenbach.jpgJurriaan zet zich gedreven, betrokken, positief en enthousiast in om personen en organisaties te helpen buiten de bestaande kaders te kijken. Met sterk geloof in samenwerken en het gebruiken van verborgen potentieel verbindt hij mensen en partijen om business development en innovatie mogelijk te maken. Samen worden zo onverwachte resultaten behaald. Jurriaan heeft ruime ervaring in business development, sales, accountmanagement en samenwerkingsvraagstukken. Zijn passies zijn coachen, adviseren en leidinggeven: eruit halen wat erin zit drijft hem zowel zakelijk als privé.Marlou Elsen

Marlou.jpgMarlou is een scherpzinnig begeleider met 25 jaar ervaring in private en publieke organisaties.  Goed leiderschap stimuleren is haar drijfveer. Als mensen van betekenis kunnen zijn, tot hun recht komen, hun talenten kunnen inzetten dan gaan ze swingen en vormen zij met elkaar een toekomstbestendige organisatie.
Marlou was zes jaar in dienst bij KPN Telecom als managementtrainer. Sinds 1993 is zij zelfstandig organisatiecoach met een tussenstap van 5 jaar als franchisenemer bij School voor Coaching. Zij is beleidingskundige, gediplomeerd docent en maatschappelijk werker en volgde vele trainingen op het gebied van veranderkunde en bewustzijnsontwikkeling.


Sherida Heilbron

Sherida2.jpg
Sherida is volwassen-, jongerencoach en kindertherapeut en heeft de expertise ontwikkeld om mensen te begeleiden ongeacht hun leeftijd. Al meer dan 10 jaar werkt ze op haar warme, krachtige en betrokken wijze; ze enthousiasmeert en stimuleert een ieder om te leven en te werken vanuit hun eigen bron. 
De cliënt staat centraal, de benadering is oplossings-, ontwikkelings- en systeemgericht in zowel coaching als training. Haar professionele scholing is integratieve kindertherapie, ontwikkelingsgericht coachen en trainen,NLP, individueel systemisch werk.Heleen van der Hulst

RDC_HELEEN_MG_1218.jpg

Heleen is als Manager P&O dicht betrokken bij ontwikkeling en welzijn van medewerkers. Dat inspireerde haar om te onderzoeken wat een medewerker nu succesvol en gelukkig maakt. In haar werk als Manager P&O is zij verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en met het succesvol maken van teams en de organisatie als geheel. Daarnaast wil zij als coach mensen helpen het beste uit zichzelf te halen door vooral heel dicht bij zichzelf te komen. "iimproof inspireert mij door de authentieke en natuurlijke kijk op coaching & ontwikkeling en geeft mij een prachtig en krachtig netwerk van collega coaches."Kevin La Grand

Kevin kleur.jpgKevin heeft van nature de kracht om mensen open te stellen en omstandigheden snel te doorgronden. Vanuit zijn achtergrond in branding, marktonderzoek en business development heeft hij het vermogen om binnen bedrijven over de pijlers van ‘People, Brand & Business’ heen persoonlijke doelen en bedrijfsdoelstellingen concreet te maken en met elkaar in lijn te brengen. Dit maakt Kevin zowel een uitdagende sparringpartner voor de ‘boardroom’, alsmede een inspirerende begeleider om mensen op natuurlijke wijze in beweging te brengen en met elkaar te verbinden. Kevin is oprichter van Dreamkitchen. 'Met iimproof heb ik een partner waarbij de beschikbaarheid van ODC is gewaarborgd en toegang tot een netwerk waardoor ik complexe vraagstukken met klanten aan kan gaan'.


Col Prevoo

col.pngAls psycholoog heeft Col meer dan 20 jaar een particuliere praktijk in Bloemendaal en is hij vele jaren in de GGZ werkzaam geweest als individueel-, systeem- en groepsbehandelaarVan zijn psychologische deskundigheid is door justitie en media (televisie, radio) regelmatig gebruik gemaakt. Hij is professioneel geschoold in Kinder- en Jeugd Psychologie, Klinische Psychologie, Psychoanalyse, RET en TA, alsmede het Jungiaans denkkader. Gecombineerd met zijn ervaringen uit het theater (theaterschool, klassiek balletdanser), uit de sport (principes van het judo), als senior trainer en senior coach is Col in staat mensen te laten begrijpen hoe ze in elkaar zitten en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Naar zichzelf en anderen, privé en in werk.


Hans Verboon

Hans07.jpgHans is HR Manager vanuit de diepere behoefte om dagelijks bezig te zijn met wat mensen drijft. Hij krijgt daarbij voldoening uit het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen. Vanuit het besef dat hoeveel je mensen ook helpt, zij zelf de stap(pen) moeten zetten om zich te ontwikkelen. Hij heeft opleidingen gevolgd op het gebied van finance, sales en personeel & organisatie. Heeft brede ervaring in verschillende branches en is in staat om strategisch HR beleid te bepalen en te vertalen naar uitvoering. Hij heeft ruime ervaring in het op een bedrijfsmatige wijze coachen en is in opleiding om gerichter persoonlijk te coachen.
Change before you have to
Jack Welch