Fabienne Blankendaal

fabienne.jpgFabienne heeft een rotsvast geloof in de enorme potentie die ieder mens in zich heeft. Ze is een ervaren professional die na haar loopbaan in de luchtvaart Fab MOVES heeft opgericht. De centrale gedachte is dat zicht op je eigen natuur er voor zorgt dat je in je kracht komt te staan. Fabienne sprankelt als sparring partner voor mensen die zich willen laten raken door de kern en zelf willen bewegen. Hoe doe je dat, in je kracht gaan staan en hoe hou je dit vol, in deze snel veranderende wereld? Fabienne zet haar talent in om écht contact te maken, ongeacht achtergrond en cultuur en combineert dit met haar betrokkenheid bij vernieuwingsvraagstukken, om mens en organisatie te ondersteunen bij hun ontwikkeling.


Sara Bosman

Sara Bosman 2.pngSara heeft een creatieve achtergrond. Ze heeft Theaterwetenschappen gestudeerd aan de UvA en Theatermaken aan de AHK. Vervolgens heeft zij in het bedrijfsleven ruim 10 jaar ervaring als coach, trainer en docent. Ze coacht professionals op het gebied van zelfsturing en authenticiteit en geeft les op een post hbo voor psychodynamiek & coaching. Sara traint bestuurders en teams o.a. bij Nieuw Bestuur. Wat haar uniek maakt, is dat ze beschikt over een goede intuïtie en door haar creatieve achtergrond, direct interventies kan inzetten. "In de samenwerking met iimproof vind ik een hele mooie combinatie van ‘tot de kern komen’ en de vertaalslag naar de praktijk voor het coachen".


Noor de Bruin

iimproof Noor.jpgNoor heeft ruime ervaring in managementfuncties binnen de overheid. Met name bij organisatieonderdelen waar zich complexe situaties en problemen voordoen. Sinds enkele jaren werkt zij als interim manager en doet ze vooral opdrachten om partijen met (schijnbaar) tegengestelde belangen tot een gezamenlijk resultaat te laten komen. Daarnaast stuurt ze reorganisaties en cultuurverandertrajecten aan. Aandacht voor mensen en wat hen beweegt is daarbij leidraad. Het beste uit mensen halen haar drijfveer. Coachend leiderschap haar manier van werken. Noor heeft haar studie economie aangevuld met een postdoctorale opleiding Verandermanagement.Jurriaan Callenbach

Jurriaan Callenbach.jpgJurriaan zet zich gedreven, betrokken, positief en enthousiast in om personen en organisaties te helpen buiten de bestaande kaders te kijken. Met sterk geloof in samenwerken en het gebruiken van verborgen potentieel verbindt hij mensen en partijen om business development en innovatie mogelijk te maken. Samen worden zo onverwachte resultaten behaald. Jurriaan heeft ruime ervaring in business development, sales, accountmanagement en samenwerkingsvraagstukken. Zijn passies zijn coachen, adviseren en leidinggeven: eruit halen wat erin zit drijft hem zowel zakelijk als privé.Marlou Elsen

Marlou.jpgMarlou is een scherpzinnig begeleider met 25 jaar ervaring in private en publieke organisaties.  Goed leiderschap stimuleren is haar drijfveer. Als mensen van betekenis kunnen zijn, tot hun recht komen, hun talenten kunnen inzetten dan gaan ze swingen en vormen zij met elkaar een toekomstbestendige organisatie.
Marlou was zes jaar in dienst bij KPN Telecom als managementtrainer. Sinds 1993 is zij zelfstandig organisatiecoach met een tussenstap van 5 jaar als franchisenemer bij School voor Coaching. Zij is beleidingskundige, gediplomeerd docent en maatschappelijk werker en volgde vele trainingen op het gebied van veranderkunde en bewustzijnsontwikkeling.


Sherida Heilbron

Sherida2.jpg
Sherida is volwassen-, jongerencoach en kindertherapeut en heeft de expertise ontwikkeld om mensen te begeleiden ongeacht hun leeftijd. Al meer dan 10 jaar werkt ze op haar warme, krachtige en betrokken wijze; ze enthousiasmeert en stimuleert een ieder om te leven en te werken vanuit hun eigen bron. 
De cliënt staat centraal, de benadering is oplossings-, ontwikkelings- en systeemgericht in zowel coaching als training. Haar professionele scholing is integratieve kindertherapie, ontwikkelingsgericht coachen en trainen,NLP, individueel systemisch werk.Heleen van der Hulst

RDC_HELEEN_MG_1218.jpg

Heleen is als Manager P&O dicht betrokken bij ontwikkeling en welzijn van medewerkers. Dat inspireerde haar om te onderzoeken wat een medewerker nu succesvol en gelukkig maakt. In haar werk als Manager P&O is zij verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en met het succesvol maken van teams en de organisatie als geheel. Daarnaast wil zij als coach mensen helpen het beste uit zichzelf te halen door vooral heel dicht bij zichzelf te komen. "iimproof inspireert mij door de authentieke en natuurlijke kijk op coaching & ontwikkeling en geeft mij een prachtig en krachtig netwerk van collega coaches."Willem de Jager

Willem_dJ.jpgWillem is de oprichter van Odin Company en de ontwikkelaar van ODC®. Hij heeft een achtergrond in HR- en organisatie-ontwikkeling, industriële marketing, project start-ups en is Jungiaans analytisch psycholoog. Hij heeft gewerkt als sr. adiviseur en directeur in diverse adviesbureaus en leiding gegeven aan organisatie veranderingsprogramma’s. Willem de Jager’s primaire focus ligt op het verder ontwikkelen van Odin company’s intellectuele eigendom en diensten voor B2B-klanten. Daarnaast is hij ook praktiserend coach en teambuilder op executive niveau.
Kevin La Grand

Kevin kleur.jpgKevin heeft van nature de kracht om mensen open te stellen en omstandigheden snel te doorgronden. Vanuit zijn achtergrond in branding, marktonderzoek en business development heeft hij het vermogen om binnen bedrijven over de pijlers van ‘People, Brand & Business’ heen persoonlijke doelen en bedrijfsdoelstellingen concreet te maken en met elkaar in lijn te brengen. Dit maakt Kevin zowel een uitdagende sparringpartner voor de ‘boardroom’, alsmede een inspirerende begeleider om mensen op natuurlijke wijze in beweging te brengen en met elkaar te verbinden. Kevin is oprichter van Dreamkitchen. 'Met iimproof heb ik een partner waarbij de beschikbaarheid van ODC is gewaarborgd en toegang tot een netwerk waardoor ik complexe vraagstukken met klanten aan kan gaan'.


Col Prevoo

col.pngAls psycholoog heeft Col meer dan 20 jaar een particuliere praktijk in Bloemendaal en is hij vele jaren in de GGZ werkzaam geweest als individueel-, systeem- en groepsbehandelaarVan zijn psychologische deskundigheid is door justitie en media (televisie, radio) regelmatig gebruik gemaakt. Hij is professioneel geschoold in Kinder- en Jeugd Psychologie, Klinische Psychologie, Psychoanalyse, RET en TA, alsmede het Jungiaans denkkader. Gecombineerd met zijn ervaringen uit het theater (theaterschool, klassiek balletdanser), uit de sport (principes van het judo), als senior trainer en senior coach is Col in staat mensen te laten begrijpen hoe ze in elkaar zitten en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Naar zichzelf en anderen, privé en in werk.


Jille Sol

Jille Sol.jpg'Great things happen in groups & collaboration leads to growth'. Hier geloof ik heilig in en ben altijd bezig dat te bereiken. Vooral tijdens de workshops, trainingen, en projecten die ik veelvuldig faciliteer bij organisaties en bedrijven. Ik daag ze graag uit om buiten de gebaande paden te denken. Ik ben in staat het beste uit een groep naar boven te halen met een scherp oog voor de dynamiek tussen de deelnemers. Verzot op businessmodel innovatie. Vooral over hoe organisaties omgaan met klanten, waardeproposities en veranderstrategieën ... Ik krijg er niet genoeg van. Ik geef er les over, ik adviseer er over, ik doe er projecten mee.Mirjam Uda

mirjam.jpg

Mensen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Zodat ze leven en werken vanuit hun volle potentieel. Dat is wat Mirjam beweegt in haar werk als coach. Haar aanpak is sensitief, doortastend, betrokken, met heldere sturing en focus op gewenste resultaten. Dit leidt tot meer autonomie, meer zelfverantwoordelijkheid, meer zelfacceptatie en ook meer goede mensen op de juiste plek. Ze is professioneel geschoold in verschillende psychologische disciplines: NLP, TA, Systemisch Werk en Psychodrama. Mirjam combineert haar 10 jaar ervaring als professioneel begeleider met ruim 10 jaar managementervaring binnen de zakelijke dienstverlening.Hans Verboon

Hans07.jpgHans is HR Manager vanuit de diepere behoefte om dagelijks bezig te zijn met wat mensen drijft. Hij krijgt daarbij voldoening uit het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen. Vanuit het besef dat hoeveel je mensen ook helpt, zij zelf de stap(pen) moeten zetten om zich te ontwikkelen. Hij heeft opleidingen gevolgd op het gebied van finance, sales en personeel & organisatie. Heeft brede ervaring in verschillende branches en is in staat om strategisch HR beleid te bepalen en te vertalen naar uitvoering. Hij heeft ruime ervaring in het op een bedrijfsmatige wijze coachen en is in opleiding om gerichter persoonlijk te coachen.
I am a human being, not a human resource!
Henry Mintzberg